Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia SW Mzdy, konverzia dát

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,34 € s DPH

Identifikátor: 152007074

Dátum doručenia: 3.august. 2015

Dátum zverejnenia: 7.august. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108