Popis fakturovaného plnenia: Inšt. prog. vybavenia OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,38 € s DPH

Identifikátor: 162003152

Dátum doručenia: 30.marec. 2016

Dátum zverejnenia: 6.apríl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108