Popis fakturovaného plnenia: ÚP obce Soľ - odb. posudok

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 600,00 € s DPH

Identifikátor: 1016058

Dátum doručenia: 7.marec. 2016

Dátum zverejnenia: 9.marec. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ENVICONSULT spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Obežná 7, 010 08 Žilina

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31604528