Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,38 € s DPH

Identifikátor: 150100788

Dátum doručenia: 7.august. 2015

Dátum zverejnenia: 10.august. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ELMIT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Herlianska 1084, 09301 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: