Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia - VO1, VO2 - 10/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 806,38 € s DPH

Identifikátor: 2290080529

Dátum doručenia: 16.november. 2017

Dátum zverejnenia: 16.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44483767