Popis fakturovaného plnenia: El. energia - VO1, VO2 - 12/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 133,90 € s DPH

Identifikátor: 7292806647

Dátum doručenia: 17.január. 2017

Dátum zverejnenia: 31.január. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00332861