Popis fakturovaného plnenia: Dopravné žiaci ZŠ 4/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 927,60 € s DPH

Identifikátor: 014712

Dátum doručenia: 09.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SAD Humenné, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36477508