Popis fakturovaného plnenia: Fotografie obce - 1.časť pl.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,00 € s DPH

Identifikátor: 16/0812

Dátum doručenia: 6.máj. 2016

Dátum zverejnenia: 25.máj. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: CBS spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36754749