Webinár o knižnom systéme BIBLIB

Dňa 22. apríla 2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil webinár pod názvom: BIBLIB v obecných knižniciach. Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Beáta Ocilková privítala nielen prítomných zástupcov knižníc, ale najmä hosťa Mgr. Pavla Špániho, školiteľa a konzultanta firmy SVOP, ktorá vytvorila systém Infogate a knižničný systém BIBLIB.
BIBLIB je online systém určený pre správu obecných, školských, firemných knižníc, alebo knižníc nadácií a spolkov. Obsahuje všetky základné funkcie nutné pre chod a správu knižnice a jeho obsluhu zvládne aj neprofesionálny knihovník.
Po prezentácii základných funkcií KIS BIBLIB v rámci workshopu prebehla registrácia Obecnej knižnice v Rudlove pod vedením knihovníčky Mgr. Viery Zálepovej do systému BIBLIB. V následnej diskusii Mgr. Zuzana Kubačková z Obecnej knižnice Soľ zhodnotila pozitíva a uľahčenie činnosti na základe ročnej skúsenosti s týmto systémom. V diskusii na základe otázok knihovníčky z Mestskej knižnice Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubice Tomkovej získali účastníci dôkladnejšie informácie.
Na prezentácii sa osobne zúčastnili zástupcovia Obecných knižníc z týchto obcí: Hanušovce nad Topľou, Soľ, Rudlov, Majerovce, Dlhé Klčovo a online Nižný Hrušov. V závere sa prítomní zhodli, že je veľkým prínosom zaviesť systém BIBLIB do praxe vo svojich knižniciach a uľahčiť tak spracovanie dokumentov a evidenciu čitateľov.