Zvýšenie nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Vranov nad Topľou

Vážení občania, 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru vo Vranove nad Topľou

upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo
vzniku požiaru v územnom obvode
Vranov nad Topľou
od 21. 06. 2022 od 09.00 hod. do odvolania.

Viac na: Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru