Faktúry

Popis fakturačného plnenia Identifikátor Zverejnené Doručené Dodávateľ Suma

Potraviny pre MŠ

170710

9. január 2018

27. december 2017

FRAPEK s.r.o.

67,37 € s DPH

Materiál na opravu has. techniky

99170054

9. január 2018

22. december 2017

MOTOSPOL SK s.r.o.

53,48 € s DPH

Stavebné práce - chodník Rudlov

2017304

9. január 2018

21. december 2017

REMOPEL, s.r.o.

50 000,02 € s DPH

Materiál na opravu fasády KD, vianoč. výzdoby

14237

9. január 2018

21. december 2017

EDISON SK s.r.o.

270,10 € s DPH

Materiál na opravu fasády KD, vianoč. výzdoby

1762348

9. január 2018

21. január 2017

ELA VRANOV s.r.o.

300,38 € s DPH

Činnosť preventivára PO obce 7-12/17

2017308

9. január 2018

21. december 2017

Ing. Marek Hurný

119,52 € s DPH

Činnosť člena Výber. komisie MOPS

03122017

9. január 2018

20. december 2017

Ing. Michal Dvorjak

100,00 € s DPH

Informačná brožúra 2018

20170471

9. január 2018

20. december 2017

UMP SK, s.r.o.

78,00 € s DPH

Betlehem - drevo a čečina

12/2017

9. január 2018

20. december 2017

Milan Pačuta ml.

150,00 € s DPH

Obedy dôchodcom 12/17

56

9. január 2018

19. december 2017

ŠJ pri ZŠ Soľ

154,35 € s DPH

Potraviny pre MŠ

1751843

9. január 2018

19. december 2017

DMJ MARKET s.r.o.

8,17 € s DPH

Aktualizácia bezpečnostného projektu

7120171201

9. január 2018

19. december 2017

TOMIRA s.r.o.

183,08 € s DPH

Čistiace prostriedky ŠJMŠ

25

9. január 2018

19. december 2017

Ján Hlad

512,84 € s DPH

Pracovné oblečenie pre MŠ

854/2017

9. január 2018

19. december 2017

Blažena Kmecová

129,00 € s DPH

Rekonštrukcia MK a park. pri zdrav. stred.

10170001

9. január 2018

18. december 2017

LEVAD s.r.o.

90 120,89 € s DPH

Potraviny pre MŠ

1751582

9. január 2018

18. december 2017

DMJ MARKET s.r.o.

28,82 € s DPH

Elektrická energia MŠ, OcÚ- 11/17

7294030111

9. január 2018

18. december 2017

Východoslovenská energetika a.s.

315,67 € s DPH

Elektrická energia VO1, VO2 - 11/17

7294030110

9. január 2018

18. január 2017

Východoslovenská energetika a.s.

879,02 € s DPH

Poplatok za bankové služby - audit

6001751991

9. január 2018

18. december 2017

VÚB banka

59,76 € s DPH

Rekonštrukcia fasády Športklubu

23/2017

9. január 2018

18. december 2017

DANEEX PLUS s.r.o.

6 589,39 € s DPH

Obedy dôchodcov 11/17

51

9. január 2018

18. december 2017

ŠJ pri ZŠ Soľ

206,40 € s DPH

Vodné, stočné MŠ, 9bj, OcÚ

2123176214

9. január 2018

15. december 2017

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

919,86 € s DPH

Uverejnenie oznamu - VK MŠ

20170410

9. január 2018

15. december 2017

Spektrum Stropkov

52,50 € s DPH

Uverejnenie oznamu - VOS

20170402

9. január 2018

15. december 2017

Spektrum Stropkov

45,17 € s DPH

Servisné práce pre OcÚ

172012014

9. január 2018

14. december 2017

Servisné práce pre OcÚ

10,38 € s DPH