ŽSSK Soľanske nevesty na súťaži Roztoky 2019

Dňa 9. júna 2019 obec Banské opäť privítala sólistov spevákov a spevácke skupiny z okresu Vranov nad Topľou na 28. ročníku okresnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru dospelých ROZTOKY 2019. Odborná porota v zložení PaedDr. Anna Derevjaníková, Mgr. Andrea Rendošová a Mgr. Milan Rendoš hodnotili 18 speváckych skupín, jedného inštrumentalistu a 8 spevákov sólo / duo a z každej kategórie vybrala najlepších, aby náš okres ďalej úspešne reprezentovali na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční v obci Zámutov v septembri 2019.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša Ženská spevácka skupina Soľanske nevesty, ktorá sa umiestnila v krásnom striebornom pásme.