Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách – informácia

Vážení občania, 

okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti
o životné prostredie informuje o povinnosti
zabezpečiť zneškodňovanie kumulovaných
odpadových vôd v žumpe.
Viac na: Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách