Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Chodníky pre peších v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 20.november 2019

Dátum uzavretia: 20.november 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 105 486,24

Dodávateľ: DANEX PLUS s.r.o.

IČO: 45521441

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: