Názov a predmet zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena

Dátum zverejnenia: 23.august 2021

Dátum uzavretia: 23.august 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.

IČO: 36599361

Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Stiahnuť: