Názov a predmet zmluvy: Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. 0200N/SKL/2018

Dátum zverejnenia: 28.marec 2018

Dátum uzavretia: 27.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 020ON/SKL/2018

Suma: 0,00

Dodávateľ: OZÓN Hanušovce, a.s.

IČO: 36450758

Adresa: Petrovce 129, 094 31 Petrovce

Stiahnuť: