Názov a predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dátum zverejnenia: 30.apríl 2018

Dátum uzavretia: 30.apríl 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s.

IČO: 3597798

Adresa: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Stiahnuť: