Názov a predmet zmluvy: Súprava povodňovej ZS pre hasičské jednotky

Dátum zverejnenia: 14.december 2015

Dátum uzavretia: 16.november 2015

Číslo zmluvy/dodatku: KRHZ-PO-728-018/2015

Suma: 0,00

Dodávateľ: Slovenská republika - MV SR

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: