Názov a predmet zmluvy: Zmluva o výpožičke

Dátum zverejnenia: 01.december 2020

Dátum uzavretia: 30.november 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: SR - Štatistický úrad SR

IČO: 00166197

Adresa: Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Stiahnuť: