Názov a predmet zmluvy: Zmluva o úvere č. 846/2018

Dátum zverejnenia: 08.august 2018

Dátum uzavretia: 08.august 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 846/2018

Suma: 90 000,00

Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: