Názov a predmet zmluvy: Zmluva o termínovanom úvere č. 1358/2021/UZ

Dátum zverejnenia: 16.december 2021

Dátum uzavretia: 16.december 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 1358/2021

Suma: 74 598,34

Dodávateľ: Všeobecná úverová banka a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: