Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ

Dátum zverejnenia: 18.december 2019

Dátum uzavretia: 18.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB Banka, a. s.,

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: