Názov a predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Dátum zverejnenia: 15.jún 2021

Dátum uzavretia: 15.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ľubomír Ludvik WINDOORS

IČO: 37655264

Adresa: Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník

Stiahnuť: