Názov a predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Dátum zverejnenia: 21.december 2020

Dátum uzavretia: 18.december 2020

Číslo zmluvy/dodatku: O/2021/F/52

Suma: 0,00

Dodávateľ: Elekos

IČO: 37857690

Adresa: Párovská 44, 94901 Nitra

Stiahnuť: