Názov a predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci - NP KC v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1. fáza

Dátum zverejnenia: 12.jún 2017

Dátum uzavretia: 12.jún 2017

Číslo zmluvy/dodatku: USVRK-OIP-2017/000581-002

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: