Názov a predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci - vysporiadanie pozemkov v prospech obyvateľov MRK

Dátum zverejnenia: 04.apríl 2018

Dátum uzavretia: 04.apríl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: USVRK-OIP-2018/000768-033

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: