Názov a predmet zmluvy: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Dátum zverejnenia: 01.marec 2019

Dátum uzavretia: 01.marec 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s.

IČO: 36599361

Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Stiahnuť: