Názov a predmet zmluvy: Zmluva o prenájme so servisnými službami

Dátum zverejnenia: 18.september 2017

Dátum uzavretia: 05.september 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 00166/17/111

Suma: 0,00

Dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o.

IČO: 31331785

Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Stiahnuť: