Názov a predmet zmluvy: Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2021

Dátum zverejnenia: 31.december 2021

Dátum uzavretia: 30.december 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2021

Suma: 3 153,60

Dodávateľ: Agrodružstvo v Soli

IČO: 36504459

Adresa: 094 35 Soľ 12

Stiahnuť: