Názov a predmet zmluvy: Zmluva o použití časti diela

Dátum zverejnenia: 19.august 2020

Dátum uzavretia: 10.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 1,20

Dodávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

IČO: 36022047

Adresa: Ďumbierska 14, 040 59 Košice

Stiahnuť: