Názov a predmet zmluvy: Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - Zmena stavebníka

Dátum zverejnenia: 20.máj 2020

Dátum uzavretia: 11.máj 2020

Číslo zmluvy/dodatku: ZoP/2020/150-PP

Suma: 0,00

Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s.

IČO: 36599361

Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Stiahnuť: