Zmluva o poskytovaní služieb – riadenie projektu Zhodnocovanie …