Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb - Riadenie projektu-externý manažment pre projekt:Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ.

Dátum zverejnenia: 13.apríl 2018

Dátum uzavretia: 10.apríl 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 7 080,00

Dodávateľ: Mediinvest Consulting, s.r.o.

IČO: 45483078

Adresa: Lipová 15, 082 21 Veľký šariš

Stiahnuť: