Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Dátum zverejnenia: 30.marec 2017

Dátum uzavretia: 16.marec 2017

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: 00332933

Adresa: 093 16 Ul. Dr. Daxnera 87

Stiahnuť: