Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Dátum zverejnenia: 10.január 2019

Dátum uzavretia: 10.január 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: