Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Dátum zverejnenia: 19.január 2018

Dátum uzavretia: 15.január 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: 00332933

Adresa: ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: