Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP - Podpora opatrovateľskej služby v obci Soľ II

Dátum zverejnenia: 25.november 2021

Dátum uzavretia: 24.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Číslo zmluvy : Z312081BIP601

Suma: 152 660,00

Dodávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

IČO: 00681156

Adresa: Špitálska 4

Stiahnuť: