Názov a predmet zmluvy: Zmluvy o poskyt. fin. príspevku

Dátum zverejnenia: 02.marec 2021

Dátum uzavretia: 02.marec 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 01/02/2021

Suma: 720,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: