Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

Dátum zverejnenia: 22.december 2017

Dátum uzavretia: 15.december 2017

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 10 000,00

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

Adresa: Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Stiahnuť: