Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2019

Dátum zverejnenia: 24.január 2019

Dátum uzavretia: 22.január 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2019

Suma: 800,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: