Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poistení

Dátum zverejnenia: 8.február 2020

Dátum uzavretia: 8.február 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 8100078805

Suma: 162,00

Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a. s.

IČO: 00 653 501

Adresa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Stiahnuť: