Názov a predmet zmluvy: Zmluva o NFP ZM_SEP-IMRK3-2019-002400

Dátum zverejnenia: 20.máj 2019

Dátum uzavretia: 20.máj 2019

Číslo zmluvy/dodatku: ZM_SEP-IMRK3-2019-002400

Suma: 186 478,46

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: