Názov a predmet zmluvy: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Dátum zverejnenia: 15.október 2020

Dátum uzavretia: 07.október 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 2020/128/2452

Suma: 52 000,00

Dodávateľ: MF Slovenskej republiky

IČO: 00151742

Adresa: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Stiahnuť: