Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 1/2019

Dátum zverejnenia: 03.december 2019

Dátum uzavretia: 03.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2019

Suma: 54,00

Dodávateľ: Morales s.r.o.

IČO: 50892851

Adresa: Soľ 1091, 094 35 Soľ

Stiahnuť: