Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 04.marec 2019

Dátum uzavretia: 01.marec 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 200,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: