Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 29.december 2021

Dátum uzavretia: 29.december 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 250,00

Dodávateľ: Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou

IČO: 4223268

Adresa: Jastrabie nad Topľou 112

Stiahnuť: