Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018026009

Dátum zverejnenia: 07.september 2020

Dátum uzavretia: 04.september 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 2018026009

Suma: 5,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: