Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2918015002

Dátum zverejnenia: 18.jún 2019

Dátum uzavretia: 18.jún 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 2918015002

Suma: 8,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: