Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218019009

Dátum zverejnenia: 11.január 2022

Dátum uzavretia: 10.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2218019009

Suma: 5,00

Dodávateľ: Ján Goroľ

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: