Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218007001

Dátum zverejnenia: 12.január 2022

Dátum uzavretia: 10.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2218007001

Suma: 8,00

Dodávateľ: Ján Vidlička

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: